Suomeksi | In English

pahkinankuoressa
testiasiakkuudesta
liitytestiasiakkaaksibtn
mysteerishoppaamisesta
mysteryshoppaajaksibtn
mobiilipaivakirjatbtn
paivitatietojasibtn
tallennatestikayntibtn

Hae Mystery shoppaajaksi

Mystery shoppaajat suorittavat ennalta sovittuja testikäyntejä omalla asuinpaikkakunnallaan ja sen lähiympäristössä palkkaa vastaan. Testikäynnin jälkeen käynneistä täytetään kyselylomake. Jokainen mystery shoppaaja koulutetaan työhön, ja jokaiseen projektiin annetaan vielä erillinen brieffaus. Työn laatua seurataan jatkuvasti ja siitä annetaan palautetta.

Haluaisitko ryhtyä Mystery shoppaajaksi?

Mystery shopping -tutkimuksia käytetään toimeksiantajayrityksen palvelun laadun kehittämiseen ja henkilökunnan kehityksen tukemiseen. Mystery shopping -tutkimusten avulla henkilökunta saa objektiivista ja puolueetonta palautetta työstään.

Mystery Shopping käynneillä tulee pystyä muistamaan ja kuvailemaan tarkasti palvelutilanteita ja niiden sisältöä sekä myymälän ulko- ja sisäilmettä. Käynnin jälkeen toteutunutta verrataan arviointikriteeristöön.

Edellytykset mystery shoppaajan työhön:

  • hyvä havainnointikyky
  • objektiivisuus ja kyky toimia ohjeiden mukaisesti
  • kohteliaisuus ja tahdikkuus
  • suunnitelmallisuus
  • ennakkoluulottomuus
  • sujuva kielellinen ilmaisu (suullinen ja kirjallinen)
  • mahdollisuus käyttää internetiä aktiivisesti
  • aktiivinen ajotaito ja mahdollisuus auton käyttöön
  • täysi-ikäisyys

Testikäyntien ajankohdat sekä määrät ovat aikatauluun sidottuja. Useimmiten kyseessä on tietyn käyntimäärän sisältävä "urakka", joten työ sopii suoritettavaksi opiskelujen ja/tai vakinaisen työn ohessa. Erityisen hyvin mystery shoppaajan työ sopii, jos esimerkiksi vuorotyön takia sinulla on arkivapaita. Työstä maksetaan etukäteen sovittu urakkakorvaus, joka voi palkan lisäksi sisältää mahdolliset kilometrikorvaukset ja päivärahat. Palkan maksamisen edellytyksenä on, että käynti vastaa tutkimuksen laatuvaatimuksia, se on tehty sovitun aikataulun puitteissa ja käynti vastaa etukäteen annettuja ohjeita.

Kaikki toimeksiannot sovitaan erikseen. Yhteen toimeksiantoon kuuluu tyypillisesti useita testikäyntejä, ja mystery shoppaajalla pitää olla mahdollisuus liikkua tarvittaessa myös kotipaikkakunnan ulkopuolella. Tämän vuoksi toivomme, että laitat jo hakemukseen tiedon, kuinka kaukana kotoa olet valmis tekemään testikäyntejä (esim. 70 km säteellä). Liitä hakemukseen myös tieto, pystytkö tekemään testikeikkoja pääosin iltaisin/lauantaisin vai pystytkö tekemään töitä kokonaisia arkipäiviä.

Tästä pääset täyttämään hakemuksen

Ota yhteyttä
Palvelu Plussaan
tutkimus(at)palveluplus.fi
puh. (09)3487 7600