Työpaikat | In English
Jätä yhteydenotto­pyyntö

Mystery Shopping

Mystery Shopping -tutkimusten avulla pystytään varmistamaan, miten asiakaslupaukset (brändilupaukset) toteutuvat arjessa. Palvelu Plus auttaa purkamaan lupaukset mitattavaan muotoon, toteuttaa sovitut testiasioinnit nopeasti ja luotettavasti sekä raportoi asiakaskokemukset selkeässä ja havainnollisessa tulosportaalissa monen käyttäjäryhmän näkökulman ja tarpeet huomioiden - johdon dashboard -näkymästä yksittäisten testikäyntien tuloksiin. Sanalliset kuvaukset tukevat aina numeerisia tuloksia. Tulosten hajontaa kuvaava grafiikka auttaa näkemään niin mitattavien yksiköiden (ketjun) yhtenäisyyden kuin myös yksittäisten asiakaskohtaamisten parhaimmat ja heikoimmat suoritukset, ja ranking järjestää myymälät tai ravintolat tuloskohtaiseen järjestykseen. Yhdellä silmäyksellä tulkittavat liikennevalot paljastavat nopeasti missä palvelu- tai myyntimallin kehitettävät kohdat ovat.

Mystery Shoppaajat ovat Palvelu Plussan omilla palkkalistoilla (alihankintaa ei käytetä). Henkilökohtaisen haastattelun jälkeen shoppaajat suorittavat PLUS-sertifioinnin mystery shoppauksen periaatteista ja etiikasta. Sen jälkeen he käyvät vielä läpi projektikohtaisia verkkokoulutuksia ohjeistusvideoineen ennen testikäyntien aloittamista. 

Maantieteellisesti toteutamme mystery-projekteja Ahvenanmaalta pohjoiseen Lappiin ja länsirannikolta itäiseen Suomeen. Vuonna 2021 testikäyntejä tehtiin 30 000 kpl yli 600 eri paikkakunnalle.

Projekteihin koulutettujen ammattilaisten tiimi tarkistaa projektin kuluessa jokaisen annetun mystery-arvion ja tarvittaessa pisteytys ja sitä vastaavat kommentit käydään yhdessä Mystery Shoppaajien kanssa läpi (tulosten skaalaus, tasalaatuisuuden varmistus). Palvelu Plus noudattaa laadunvarmistuksessaan SFS-ISO 20252 -laatustandardin käytäntöjä. Mystery Shoppaajien tekemä arviointityö validoidaan ja shoppaajat saavat säännöllisesti palautetta tekemästään työstä. 

« Takaisin

 

Tutustu myös näihin