Työpaikat | In English
Jätä yhteydenotto­pyyntö

Mystery Shopping

Mystery Shopping -tutkimusten avulla pystytään varmistamaan, miten asiakaslupaukset (brändilupaukset) toteutuvat arjessa. Palvelu Plus auttaa purkamaan lupaukset mitattavaan muotoon, toteuttaa sovitut testikäynnit nopeasti ja luotettavasti sekä raportoi asiakaskokemukset selkeässä ja havainnollisessa raporttiportaalissa monen käyttäjäryhmän näkökulman ja tarpeet huomioiden - johdon dashboard -näkymästä yksittäisten testikäyntien tuloksiin. Sanalliset kuvaukset tukevat aina numeerisia tuloksia. 

Mystery shoppaajat ovat Palvelu Plussan omilla palkkalistoilla. Henkilökohtaisen haastattelun jälkeen shoppaajat suorittavat PLUS-sertifioinnin mystery shoppauksen periaatteista ja etiikasta. Sen jälkeen he käyvät vielä läpi projektikohtaisia verkkokoulutuksia ohjeistusvideoineen ennen testikäyntien aloittamista. 

Projekteihin koulutettujen ammattilaisten tiimi tarkistaa projektin kuluessa jokaisen annetun mystery-arvion ja tarvittaessa pisteytys ja sitä vastaavat kommentit käydään yhdessä mystery shoppaajien kanssa läpi (tulosten skaalaus, tasalaatuisuuden varmistus). Palvelu Plus noudattaa laadunvarmistuksessaan SFS-ISO 20252 -laatustandardin käytäntöjä. Mystery shoppaajien tekemä arviointityö validoidaan ja shoppaajat saavat säännöllisesti palautetta tekemästään työstä. 

« Takaisin