Työpaikat | In English
Jätä yhteydenotto­pyyntö

HenkilöstöPulssi

Henkilöstön kokemuksia seuraamalla ja mittaamalla saadaan syitä ja selityksiä asiakkaiden kokemuksille ja henkilökunnan viihtyvyydelle sekä työhyvinvoinnille - tai niiden puutteelle. Vahvuuksien ja kehityksien tunnistaminen luo vankan pohjan hyvälle johtamiselle ja koko brändin ja palvelulupausten lunastamiselle.

HenkilöstöPulssin kysymykset voivat liittyä esimerkiksi henkilöstön kokemaan mahdollisuuteen toteuttaa asiakaslupauksia käytännössä - tällöin henkilökunnan omaa arviota toiminnastaan voidaan verrata asiakkaiden kokemukseen. Kysymykset voivat liittyä myös esimerkiksi oman toiminnan arvioimiseen tiimin jäsenenä, työilmapiiriin tai esimiestyöhön.

Oleellista on, että pulssimittauksen kysymykset ovat ytimekkäitä ja ne pureutuvat asioihin, joita kehittämällä voidaan varmistaa asiakaslupausten lunastaminen arkipäivän tasolla. Laajemmat henkilöstötutkimukset voivat sitten keskittyä mittaamaan henkilöstön hyvinvointia pidemmällä syklillä.

Pystyt seuraamaan mobiiliportaalissa tuloksia pikasilmäyksellä karttanäkymässä ja pääset suoraan kartasta klikkaamalla tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin sen yksikön tulosta, joka kiinnostaa erityisesti. Näet yksikön kokonaistuloksen online (myös sen muutoksen) ja helposti kaikkien annettujen palautteiden keskiarvot kysymyksittäin, trenditietoa unohtamatta. Keskiarvoja syventämään portaali näyttää havainnollisesti myös jokaisen annetun palautteeen numeeriset tulokset ja sanalliset kommentit.

Online-raportointi mahdollistaa siten nopean reagoinnin tuloksiin. HenkilöstöPulssi-mittaus tuottaa jatkuvaa tietoa siitä, missä mittarit ovat "punaisella" ja missä toiminta on palautteen mukaan oikealla, yhdessä sovitulla tasolla.

« Takaisin