Työpaikat | In English
Jätä yhteydenotto­pyyntö

PALVELU PLUS OY:N REKISTERISELOSTE

Henkilörekisterilain ja EU-tietosuojadirektiivin mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterin pitäjä
Oy Palvelu Plus - Service Plus LTD 
Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI
Puh: (09) 3487 7600 

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Susanna Lindroos
Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI
Puh: (09) 3487 7624
Email: susanna.lindroos(at)palveluplus.fi (korvaa at-merkki @-merkillä)

 

3. Rekisterin nimi
Palvelu Plus Heymo 1 -asiakaspalautteeseen liittyvään arvontaan liittyvä rekisteri.

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään arvontaan ilmoittautumiseen, itse arvontaan ja arvonnan tuloksista

ilmoittamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat perustiedot: puhelinnumero.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen osallistuessaan arvontaan Heymo 1 -hotellin asiakaspalautetteen annon yhteydessä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien ulkopuolelle lukuun ottamatta tietojen luovutusta viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisissä tai ehkäisyssä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain sivuston ylläpitoon tai kehittämiseen osallistuvilla henkilöillä. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin.

 

9. Tietojen säilyttäminen
Arvontarekisterin tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes arvonta on suoritettu ja voittaja on vastaanottanut arvonnan palkinnon sääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan.

 

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Arvontaan osallistuneella henkilöillä on Henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja arvontarekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sivuston

rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterinpitäjä voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietoja omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti sivuston rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.