Työpaikat | In English
Jätä yhteydenotto­pyyntö

PALVELU PLUS OY:N REKISTERISELOSTE

Henkilörekisterilain ja EU-tietosuojadirektiivin mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Oy Palvelu Plus - Service Plus LTD 
Työpajankatu 10 B, 00580 HELSINKI
Puh: (09) 3487 7600 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Susanna Lindroos
Työpajankatu 10 B, 00580 HELSINKI
Puh: (09) 3487 7600
Email: susanna.lindroos(at)palveluplus.fi (korvaa at-merkki @-merkillä)

3. Rekisterin nimi
Palvelu Plus Oy:n tuottamien tutkimusten tutkimustehtäviin ilmoittautuneiden henkilöiden rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään tutkimuksiin sopivien henkilöiden profilointiin ja tutkimustehtäviin rekrytointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää perustason henkilötiedot (nimi, yhteystiedot) sekä tarkempia tietoja tutkimukseen sopivien henkilöiden profilointia varten (mm. ikä, sukupuoli, harrastukset)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään henkilöltä itseltään hänen suostumuksellaan hänen ilmoittautuessaan mukaan tutkimustoimintaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta palvelua ylläpitävien tai kehittävien kolmansien osapuolien ulkopuolelle lukuun ottamatta tietojen luovutusta viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten selvittämisissä tai ehkäisyssä. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain rekisterin ylläpitoon tai kehittämiseen osallistuvilla henkilöillä. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisin käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin.

9. Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään niin kauan kun henkilö osallistuu aktiivisesti tutkimuksiin tai päivittää tietojaan rekisteriin ilmoittaen samalla kiinnostuksensa olla mukana tutkimustoiminnassa. Rekisterissä oleva henkilö voi milloin tahansa ilmoittaa, että hän ei enää halua olla mukana tutkimustoiminnassa, jolloin hänen tietonsa poistetaan.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Rekisterissä mukana olevilla henkilöillä on Henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti sivustonrekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

11. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Rekisterinpitäjä voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietoja omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti sivuston rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi.