Työpaikat | In English
Jätä yhteydenotto­pyyntö

Mittaaminen tukee strategisten tavoitteiden toteutumista

Asiakaskokemusten mittaaminen varmistaa oikeassa suunnassa pysymisen. Henkilöstön kokemuksia mittaamalla puolestaan saadaan selityksiä asiakkaiden kokemuksille. Keräämme tutkimustietoa hyödyntäen niin mobiilia, nettiä kuin puhelinhaastattelujakin.

Raportoimme yhtä lailla yksittäisiä kuin jatkuvia tutkimuksia sekä suurempia kokonaisuuksia helppokäyttöiseen tulosportaaliin. Meidän avullamme käsitys ostoprosesseista kirkastuu, ja kokeneet asiantuntijamme ovat erikoistuneita purkamaan palvelumallin tunnusluvuista konkreettisiksi toimenpiteiksi – ja kertomaan ne teille.

Palvelun vahvuuksien ja kehityskohtien tunnistaminen luo pohjan hallitulle johtamiselle ja palvelu- ja brändilupausten lunastamiselle. Meidän tehtävämme on varmistaa, että henkilöstö- ja asiakaskokemuksen mittaukset tukevat strategisia tavoitteita. Kun palvelukokemuksen kriittiset vaiheet mitataan, muutosta on helpompi johtaa.

Noudatamme toiminnassamme meille myönnettyä SFS-ISO 20252 -laatusertifikaattia.

Mystery Shopping

Mystery Shopping -testiasiakkaat antavat objektiivista palautetta sekä hyvin että huonosti sujuneista palvelutilanteista kaikissa asiointikanavissa puhelinpalvelusta someen ja f-to-f -asiakaskohtaamisiin. Puolueeton palaute henkilökunnalle toimii työvälineinä koulutuksissa, toiminnan kehittämisessä ja palkitsemisessa. Tutkittavia yrityksiä on eri palvelualoilta aina kauppaketjuihin asti – jatkuvan seurannan avulla asiakkaamme saavat korvaamatonta tietoa palvelun laadun kehityksestä.

Lue lisää

HenkilöstöPulssi

HenkilöstöPulssi on menetelmä jatkuvan henkilöstökokemuksen mittaamiseen. Palauteyhteisössä mukana olevat työntekijät antavat palautetta spontaanisti, juuri sillä hetkellä kun tarve syntyy. Tulokset ovat heti nähtävillä online-raporttina helppokäyttöisessä nettiportaalissamme. 

Lue lisää

PalveluPulssi

PalveluPulssin avulla organisaatio saa tiivistä, nopeaa ja spontaania palautetta asiakaskokemuksen ydinkohdista. Palautteet kerätään asiakkailta mobiilisovelluksella heti asioinnin jälkeen tai jopa sen aikana. Testaajina toimivat joko omat kanta-asiakkaat tai Palvelu Plussan testiasiakasyhteisöstä poimitut asiakkaat. 

Tulokset ovat nähtävillä nettiportaalissamme online-raporttina tai laadunvarmistamisen jälkeen. Tuoreeltaan saatu palaute edesauttaa johdonmukaista ja tavoitteellista johtamista.

Lue lisää

Muut tutkimuspalvelut

Tarjoamme asiakas- ja henkilöstötutkimusten lisäksi useita työkaluja toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi kyselytutkimus 16 000 testiasiakkaan yhteisöön tuottaa nopeasti vastauksia ihmisiltä, jotka ovat tottuneet antamaan palautetta. Nopeaa asiakaspalautetta voidaan kerätä myös tekstiviestikanavan kautta. Toteutamme myös jälkihaastattelu- ja ostopolku-tutkimuksia. Valmennamme esimiehiä ja johtoa tutkimustulosten käytäntöön viennin tueksi. 

Contact Centereille tarjoamme kaksi palvelua: Call Plus analysoi puhelut, kirjallisen viestinnän tai chat- ja Facebook-viestit testiyhteydenottojen tai tallennettujen materiaalien perusteella. Call Pro on työkalu asiakasyhteydenpidon säännölliseen itsearviointiin. Palvelu sisältää koulutuksen työkalun ja arvioiden yhdenmukaiseen tekemiseen.